Informatie

Diëtistenpraktijk Jdieet geeft individueel dieetadvies en dieetcoaching in kleine groepen.

Dieetcoaching in kleine groepen

In 2020 biedt diëtistenpraktijk Jdieet ook dieetcoaching in kleine groepen aan. Na een individuele intake van een uur krijgt u zeven keer een groepsbehandeling van één uur met in totaal 3 personen.

Door de groepsbegeleiding is er meer tijd voor het geven van uitleg en informatie en kunt u elkaar ondersteunen en motiveren. 

Dieetcoaching is voor mensen met

  • overgewicht/obesitas
  • te hoge bloeddruk
  • te hoog cholesterolgehalte
  • diabetes type 2

Openingstijden en bereikbaarheid

De individuele intake zal plaatsvinden op een dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag naar keuze.

De dag en tijdstip van de groepsbehandeling zal worden afgestemd met de groepsleden.

Telefonisch is de praktijk van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 uur tot 20.00 uur (op vrijdag tot 17.00 uur)
op nummer 
06-11841026.
Voor het verzetten/afzeggen van gemaakte afspraken kunt u bellen vanaf 7.30 uur.
Mocht u buiten de genoemde tijden bellen of mocht de telefoon niet beantwoord worden, dan kunt u de voice-mail inspreken. Dan bel ik u op korte termijn terug.

Vergoeding in 2020

In 2020 worden de consulten bij de diëtist rechtstreeks vergoed vanuit de Basisverzekering. Houdt u rekening met de eigen bijdrage op de Basisverzekering. Voor kinderen en tieners tot 18 jaar is er geen eigen bijdrage op de Basisverzekering. Meerdere Zorgverzekeraars vergoeden daarnaast extra consulten vanuit de Aanvullende Verzekering.
Ik heb contracten met alle Zorgverzekeraars afgesloten en declareer de kosten rechtstreeks. Het is ook mogelijk dat u door de praktijkondersteuner of huisarts wordt verwezen vanuit de Ketenzorg. Dit geldt bij de aandoeningen Diabetes Mellitus type 2, COPD en CVRM (risico op hart- en vaatziekten). Hiervoor declareer ik bij de huisartsengroep, dit komt niet ten laste van het eigen risico op de Basisverzekering.

Verwijzing

Als u begeleid wilt worden door de diëtist, individueel of in groepsverband, heeft u een verwijsbrief van uw (huis)arts nodig. Wilt u uw arts vragen om de verwijzing via ZorgDomein te versturen?