Werkwijze dieetcoaching

De dieetcoaching in kleine groepen bij overgewicht bestaat uit een intakegesprek en 7 groepsbijeenkomsten.

Intakegesprek

Benodigde gegevens 

Wat heeft u nodig voor de eerste afspraak?
- Verwijsbrief van uw (huis)arts; het heeft mijn voorkeur dat de verwijsbrief via ZorgDomein wordt verstuurd. 

- legitimatie

- het ingevulde eetdagboek

Afspraakbevestiging en eetdagboek

Indien er meer dan drie dagen zit tussen het maken van de eerste afspraak en de afspraak zelf, stuur ik u een afspraakbevestiging. Hierbij ontvangt u dan tevens een eetdagboek. U wordt gevraagd om van twee dagen in te vullen wat u eet en drinkt. Uiteraard is een eetdagboek een momentopname, maar het geeft wel een eerste indruk van uw voedingsgewoonten. Dit dagboek neemt u mee naar het intakegesprek en wordt dan besproken.

Het intakegesprek

Deze eerste afspraak duurt ongeveer een uur.
Voor het kunnen maken van een advies wat afgestemd is op uw dagindeling en uw voedingsvoorkekoffie.PNGuren,
worden in dit eerste gesprek vragen gesteld. 
Zo stel ik vragen over uw werk/activiteiten, lichaamsbeweging/sport, gezondheid/klachten, medische geschiedenis, dieetgeschiedenis en uw medicijngebruik. Uiteraard wordt besproken wat u nu gewend bent te eten en te drinken. Indien ingevuld, wordt ook het eetdagboek besproken. 
Met deze gegevens maak ik een advies wat is afgestemd op uw wensen en uw voedingsvoorkeuren en wat voldoet aan de eisen die uit voedingskundig en dieettechnisch oogpunt aan uw voeding gesteld worden.
Na de eerste afspraak krijgt u dit advies schriftelijk thuisgestuurd.
                                                     
Rapportage
Na het eerste gesprek stel ik een rapportage op voor uw huisarts, zodat deze op de hoogte is van de bevindingen en het behandelplan. Na afloop van de begeleiding ontvangt uw huisarts een eindrapportage. Hierin worden de resultaten vermeld en een evaluatie van de behandeling.

Groepsbijeenkomsten

Tijdsduur

Er zijn zeven groepsbijeenkomsten van een uur.

Groepsbijeenkomsten

Tijdens elke groepsbijeenkomst worden de resultaten besproken, vragen gesteld en vragen beantwoord. Indien nodig wordt het advies bijgesteld.
Verder krijgt u tijdens elke bijeenkomst voedings- of dieetinformatie. U krijgt informatie over:
-  etiketten lezen (voedingswaarde)
-  vetten in de voeding (wat betekent EPA en DHA bijvoorbeeld)
-  zoetstoffen (soorten en veiligheid)
-  vezels in de voeding
-  vitamines en mineralen (supplementen)
-  tips voor de feestdagen (Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw)
-  tips voor eten op vakantie
-  tips voor uit eten (u ontvangt tips voor de diverse soorten restaurants)

Een meerwaarde van de groepsbijeenkomsten is de mogelijkheid om elkaar te steunen en onderling tips en ervaringen uit te wisselen.

Doordat de voedings- en dieetinformatie in een groep wordt gegeven is er meer tijd voor uitleg en meer mogelijkheid voor bijvoorbeeld spelvormen.

Map met dieet- en voedingsinformatie

U ontvangt tijdens de gesprekken de informatie ook schriftelijk op mooi uitgewerkte informatie-stencils, zodat u de informatie thuis kunt nalezen. Tijdens het eerste gesprek ontvangt u een map, hierin kunt u de informatie opbergen. Na afloop heeft u dus een complete map met dieet- en voedingsinformatie! 

margarine.jpgwaterijs.jpgzoetstof.jpgkerstmenu.jpgvak_groente.jpg